Edwin Borghols

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Ruim 40 jaar ervaring in lokale belastingen. Gespecialiseerd in kostentoerekening, ondernemersfondsen, verblijfsbelastingen en provinciale heffingen.

06-50672102

Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens

mr. E.G. (Edwin) Borghols

Opleidingen

 • HAVO
 • HEAO Economisch-Juridisch
 • Heffingsambtenaar Lokale overheden (Bestuursacademie Den Haag)
 • Fiscaal recht (Universiteit van Amsterdam)
 • VBO Vastgoedadviseur
 • Diverse overige cursussen

Competenties

 • analytisch sterk
 • bestuurlijk sensitief
 • weet gedreven door de inhoud tijdig en met hoge kwaliteit een voor de klant gedragen resultaat te bereiken
 • betrokken specialist die met creativiteit tot oplossingen komt
 • zeer goed gevoel voor juridische vraagstukken en rechterlijke oordelen daarover
 • goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen

Relevante werkervaring

 • 1998 - heden: Docent bij de Academie Lokale Belastingen
 • 1998 - heden: Vennoot en fiscaal-juridisch adviseur bij Van den Bosch & Partners b.v.
 • 1992 - 1998: Wetgevingsjurist lokale belastingen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 1989 - 1992: Belastingadviseur lokale belastingen bij Loyens & Volkmaars Rotterdam
 • 1985 - 1989: Senior fiscaal beleidsmedewerker bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • 1983 - 1985: Adviseur belastingverordeningen bij de Provincie Noord-Holland

Werkervaring bij Van den Bosch & Partners

 • fiscale advisering en onderzoek op het gebied van de kostentoerekening
 • opstellen en toetsen van belastingverordeningen, specialist in reparatie van onverbindende verordeningen met terugwerkende kracht
 • voeren van belastingprocedures leges omgevingsvergunning en kostentoerekeningsvraagstukken
 • juridische ondersteuning, begeleiding en/of advisering op het gebied van invoering van ondernemersfondsen, reclamebelasting, BIZ, rioolheffing, toeristenbelasting en forensenbelasting
 • problematiek van de arbeidsmigranten bij de toeristenbelasting
 • docent op het terrein van leges, kostentoerekening, verblijfsbelastingen (toeristenbelasting, forensenbelasting, vermakelijkhedenretributie), lijkbezorgingsrechten en reclame- en precariobelasting

Overige activiteiten

 • gastdocent Erasmus Universiteit bij postdoctoraal opleiding Vastgoed Fiscaal
 • gastdocent Erasmus Universiteit bij dagopleiding fiscale economie
 • docent rechtelijke macht op het terrein van milieuheffingen en kostentoerekening
 • inleider op congressen over lokale heffingen
 • redacteur NDFR, Lokale belastingen en Wet WOZ, SDU
 • vaste medewerker Belastingblad, Kluwer
 • vaste medewerker NTFR, SDU

Enkele noemenswaardige procedures van de laatste 10 jaar:

BIZ-bijdrage:

 • Hoge Raad 11 december 2015, nr. 14/02510, ECLI:NL:HR:2015:3425 (BIZ-heffing Den Haag, marketingactiviteiten voldoen aan wettelijke eisen)

Rioolheffing:

 • Hoge Raad 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3082 (rioolheffing Someren, belastingplicht en Europese Kaderrichtlijn water)
 • Hoge Raad 4 juni 2010, nr. 08/00313, ECLI:NL:HR:2010:BL0990 (rioolrechten Amsterdam, bagger- en grondwatercontrolekosten zijn meer dan slechts zijdelings met de riolering in samenhang)

Leges:

 • Hoge Raad 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1174 (leges omgevingsvergunning, ‘zaagtand’ Rotterdam)
 • Gerechtshof Amsterdam 18 december 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5839 (leges omgevingsvergunning Zaanstad, leges bedragen circa 13% van de bouwsom)

Vermakelijkhedenretributie:

 • Hoge Raad 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2891 (vermakelijkheidsretributie rondvaartboten Amsterdam, gelijkheidsbeginsel voldoening op aangifte)

Forensenbelasting:

 • Hoge Raad 11 augustus 2017, ECLI:NL:HR:2017:1608 (forensenbelasting Oisterwijk, art. 64 AWR doelmatigheidsbepaling, verlegging belastingplicht)

Grafrechten:

 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5275 (rechten gemeentelijke begraafplaatsen, aanslagen voor afkoop onderhoudsrechten terecht)

Marktgelden:

 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:638 (marktgelden, elektriciteitverbruik niet van belang)


Een greep uit de publicaties

 • Belastingblad - Wolters Kluwer - Diverse artikelen en annotaties sinds 1985.
 • Hoofdzaken Milieuheffingen - 2019 Wolters Kluwer - diverse hoofdstukken gemeentelijke en provinciale milieuheffingen
 • Waterschapsheffingen en provinciale heffingen; een overzicht - 2018 Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 2018/155.3
 • Decentrale Heffingen, Fed Fiscale studieseries, nr. 42 - 2017 Wolters Kluwer - diverse hoofdstukken gemeentelijke en provinciale heffingen
 • Stimulering duurzame energieproductie - Belastingblad 2018/99 - Themanummer: naar een duurzaam belastingklimaat.
 • Frustraties van een heffingsambtenaar - 2017 Van den Bosch & Partners - Bijdrage uit het boekje "Ervaringen uit het verleden, bouwstenen voor de toekomst" dat is samengesteld ter ere van het afscheid van Peter van den Bosch bij Van den Bosch & Partners.
 • Lokale belastingen en milieuheffingen - 2011 Belastingwijzer 50, Kluwer - diverse hoofdstukken gemeentelijke en provinciale milieuheffingen
 • Milieu en fiscus - 2009 Belastingwijzer 47, Kluwer - diverse hoofdstukken gemeentelijke en provinciale milieuheffingen
 • Reinigingsheffingen - 1993 Fed - serie belastingminiaturen

 

 

Mijn publicaties

Bekijk alles

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.