26 april 2022Fiscaal advies

Baatbelasting

Arnaud Bruijns

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Onlangs heb ik de gemeente Alkmaar bijgestaan in een beroepsprocedure over de heffing van baatbelasting. De belastingplichtige vond dat de gemeente onterecht baatbelasting had opgelegd voor de ontsluiting van een bedrijventerrein, en dat bovendien de kosten voor de ontsluiting veel lager uitvielen dan geraamd. Op 26 april 2022 heeft Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan (ECLI:NL:GHAMS:2022:1373). Deze uitspraak hebben wij eerder in onze nieuwsservice als volgt samengevat.

Bij een gebonden besluit is er geen reden tot toetsing noodzakelijkheid van de heffing

De heffingsambtenaar van de gemeente Alkmaar heeft baatbelasting geheven voor de Noordelijke ontsluiting van het bedrijventerrein de Beverkoog. X stelt dat er sprake is van strijd met het evenredigheidsbeginsel en wijst op een uitspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2022:285). Daarbij heeft X aangevoerd dat de Noordelijke ontsluiting is gerealiseerd voor een bedrag van € 9.472.781, hetgeen ruim € 2,5 miljoen minder is dan de raming uit het verkennende onderzoek. Hieruit volgt volgens X dat de gemeente de baatbelasting helemaal niet hoefde op te leggen. De Noordelijke ontsluiting had gerealiseerd kunnen worden zonder bijdrage van de eigenaren/ondernemers. Anders dan in de bij de Afdeling voorliggende zaak, gaat het in deze zaak niet om een bestreden besluit dat berust op een discretionaire bevoegdheid maar om een gebonden besluit (belastingaanslag). Tussen partijen is niet in geschil dat de kosten van de Noordelijke ontsluiting ruimschoots meer dan € 2,5 miljoen bedroegen. Dat deze kosten in een eerder stadium op 12 miljoen zijn geraamd, terwijl deze uiteindelijk lager zijn uitgevallen, doet daar niet aan af. Het hof ziet bij een gebonden besluit geen reden tot het toetsen aan de eventuele noodzakelijkheid van de heffing. De gemeente is met de vaststelling van de Verordening niet getreden buiten de haar toegekende bevoegdheden, het beroep op het evenredigheidsbeginsel kan niet slagen.
 

Arnaud Bruijns

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Resultaatgerichte adviseur en procestijger. All-round in de lokale belastingen, met name rechtenheffing en toetsing van belastingverordeningen, en het voeren van procedures van rechtbank tot en met Hoge Raad. Extra affiniteit voor formele en processuele zaken.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.