04 juni 2024Fiscaal advies

Nieuwe tools kostendekkende heffingen van Van den Bosch & Partners

Edwin Borghols

Fiscaal adviseur lokale belastingen


We zijn trots om te kunnen melden dat de Van den Bosch & Partners tools om kostendekkende heffingen te onderbouwen nu helemaal gereed zijn!

Met de legestool zijn we al enige tijd aan het werk, maar nu zijn ook de andere tools klaar voor gebruik.

We hebben vier tools ontwikkeld:

  • de VDB-legestool
  • de VDB-rioolheffingtool
  • de VDB-afvalstoffenheffingtool
  • de VDB grafrechtentool

Wat doet de tool? De tool is allereerst een fiscaal product. Dat kunt u van ons verwachten als fiscaal specialisten. Met de tools in huis:

  • kunt u op een uniforme en transparante wijze de heffingen onderbouwen en inzichtelijk maken;
  • krijgt u een gedetailleerde opbouw van baten en lasten, waardoor goed inzicht voor belastingrechter kan worden gegeven;
  • heeft u flexibiliteit in de doorberekening van systemen en kostenposten (u kunt bijv. eenvoudig zien wat een wijziging in overheadsystematiek of percentuele toerekening van een post zou betekenen);
  • kunt u scenario’s maken voor tarief- en lastenwijzigingen voor het volgende begrotingsjaar;
  • wordt uw werk sterk vereenvoudigd, omdat wij veel werk uit handen nemen.

Wilt u de inzichtelijkheid van de tools en hun werking zien? Doe dan mee aan ons gratis webinar op 25 juni a.s. We beginnen om 13.30 uur met uitleg over de tools riool- en afvalstoffenheffing en na een korte pauze laten we om 14.10 uur de tools leges en grafrechten zien.

Waarom zou u een licentie nemen op onze tools en onze dienstverlening? Omdat u dan de zekerheid krijgt dat de kostendekkende heffingen fiscaal helemaal goed onderbouwd zijn en blijven. Deze tools onderscheiden zich dan ook juist op dat punt. Bij andere tools die u zelf kunt gebruiken om de kostendekkendheid te berekenen, zult u zelf de fiscale input moeten leveren. En dat is nu juist waar u ons voor uitkiest, want dat is ons dagelijks werk. Wij zijn het hele jaar bezig met kostendekkingsvraagstukken en zijn dus optimaal op de hoogte van wat u wel en niet mag toerekenen.

Ook bij het hele proces van het onderbouwen van de kostendekking nemen wij een heleboel zorg bij u weg. Wij weten welke vragen we moeten stellen bij uw collega’s om de goede antwoorden te krijgen. Wij vragen door als het niet helemaal duidelijk is. Wij weten welke detaillering je moet aanbrengen in de rapportages voor de paragraaf Lokale Heffingen en in procedures bij de belastingrechter. Deze worden automatisch opgeleverd in de tools.

Kortom, u krijgt nu de kans om de onderbouwing van de kostendekking eens goed aan te pakken, waardoor u met een gerust gevoel kunt zeggen dat u in control bent!

---

Wilt u meedoen met het webinar van 25 juni a.s.? Schrijf u dan nu in bij ons secretariaat via info@vandenbosch-partners.nl en geef aan voor welke van de webinars u belangstelling heeft (voor één of allebei).
 

Edwin Borghols

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Ruim 40 jaar ervaring in lokale belastingen. Gespecialiseerd in kostentoerekening, ondernemersfondsen, verblijfsbelastingen en provinciale heffingen.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.