06 augustus 2021Fiscaal advies

Rioolheffing

Robert Duits

Fiscaal adviseur lokale belastingen

In 2021 heb ik de voormalige gemeente Loppersum bijgestaan in een langlopende procedure rondom de kerkenvrijstelling voor de rioolheffing. Op 6 augustus 2021 heeft de Hoge Raad arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2021:1188). Dit arrest hebben wij eerder in onze nieuwsservice als volgt samengevat: 

De verordening rioolheffing van de (voormalige) gemeente Loppersum voorziet in een vrijstelling voor eigendommen die uitsluitend dienen tot openbare eredienst of voor bijeenkomsten van genootschappen op geestelijke grondslag, andere dan kerkgenootschappen. Het hof heeft het beroep van X, een woningcorporatie, op het gelijkheidsbeginsel afgewezen (ECLI:NL:RBNNE:2020:1643). X voert in cassatie aan dat zij met de verhuur van woningen aan sociaal zwakkeren eveneens een algemeen belang dient. De Hoge Raad overweegt dat gemeenten bij de vormgeving van de rioolheffing grote vrijheid is gelaten. Die vrijheid moet de gemeente ook worden gelaten bij het voorzien in een objectvrijstelling als deze. Voor onverbindendverklaring van een regeling inzake de rioolheffing is slechts plaats indien deze in strijd is met de wet of met enig algemeen rechtsbeginsel zoals het gelijkheidsbeginsel. Het hof kon oordelen dat de omstandigheid dat kerkgebouwen openbaar toegankelijk zijn en het gebruik ervan het algemeen belang dient, een objectieve en redelijke rechtvaardiging is voor de ongelijke behandeling. 

Robert Duits

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Ruim 20 jaar werkzaam in de Wet WOZ en de lokale belastingen. Gespecialiseerd in de Wet WOZ, rioolheffing, verblijfsbelastingen, ondernemersfondsen en kostentoerekeningen.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.