01 januari 2020Fiscaal advies

Zuiveringsheffing

Paul van den Berg

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Ik voer veel procedures over de zuiveringsheffing bij illegale lozingen en calamiteiten. Dit zijn vaak hele complexe procedures op het snijvlak van procestechnologie en recht. Een mooi voorbeeld daarvan is de procedure over een visgroothandel met een vergistingsinstallatie waarin biogas wordt geproduceerd. Daarbij komt, naast biogas en (gezuiverd) afvalwater, een residu met niet?vergist materiaal (digestaat) vrij. Het waterschap concludeerde op basis van een grootschalig onderzoek dat het bedrijf grote hoeveelheden digestaat heeft afgevoerd op de riolering zonder dat in de aangifte te vermelden. Het bedrijf ontkent dat. GBLT heeft hiervoor hoge aanslagen en vergrijpboetes opgelegd. Daarover zijn langlopende beroepsprocedures ontstaan. GBLT heeft mij ingeschakeld voor de fiscaal-juridische ondersteuning in de procedures. In een groot multidisciplinair team van juristen, procestechnologen, controleurs en handhavers en externe deskundigen hebben we de afgelopen jaren aan deze zaak met een groot financieel belang gewerkt. Deze procedure is gevoerd tot aan de Hoge Raad (HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2879) en ligt inmiddels zelfs voor de tweede keer bij de Hoge Raad. Tot dusver zijn de aanslagen en vergrijpboeten voor een deel in stand gebleven. 

Paul van den Berg

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Ruim 30 jaar werkzaam in de lokale belastingen. Bestuurlijke ervaring. Gespecialiseerd in waterschapsbelastingen en Wet WOZ bijzondere objecten.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.