04 februari 2022Fiscaal advies

Formeel recht

Arnaud Bruijns

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Onlangs heb ik de gemeente Noordwijk bijgestaan in een procedure over proceskostenvergoeding bij een niet-ontvankelijk verklaard beroep. De Hoge Raad heeft hierover op 4 februari 2022 arrest gewezen. (ECLI:NL:HR:2022:42). Dit arrest hebben wij eerder in onze nieuwsservice als volgt samengevat.

Immateriële schade en proceskosten bij niet-ontvankelijk beroep
X heeft een bezwaarschrift ingediend bij de heffingsambtenaar van de gemeente Noordwijk. Die heeft het bezwaar ongegrond verklaard. De rechtbank heeft het door X ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard en het verzet daartegen ongegrond verklaard. In de uitspraak op verzet heeft de rechtbank de heffingsambtenaar veroordeeld tot vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn en tot vergoeding van proceskosten. De Hoge Raad overweegt dat in een geval als dit, waarin het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, een vergoeding voor immateriële schade alleen betrekking kan hebben op de procedure bij de rechtbank. De rechtbank had de heffingsambtenaar dus niet mogen veroordelen tot vergoeding van immateriële schade en tot vergoeding van proceskosten.
 

Arnaud Bruijns

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Resultaatgerichte adviseur en procestijger. All-round in de lokale belastingen, met name rechtenheffing en toetsing van belastingverordeningen, en het voeren van procedures van rechtbank tot en met Hoge Raad. Extra affiniteit voor formele en processuele zaken.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.