21 februari 2019Fiscaal advies

Marktgelden

Jesse van Wingerden

Fiscaal adviseur lokale belastingen

In 2019 heb ik de volgende procedure voor de gemeente Sittard-Geleen gedaan. Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:638 (Marktgelden, elektriciteitverbruik niet van belang)

Interessant in deze procedure was dat in het tarief voor de marktgelden tevens een opslag was verwerkt voor elektriciteit, waarvan belanghebbende geen gebruik maakte. De Rechtbank Limburg had het tarief onverbindend verklaard. Hof 's-Hertogenbosch overweegt echter dat de gemeente aan alle marktkooplieden op de markt een totaalpakket aan diensten heeft verstrekt. De gemeente heeft in redelijkheid kunnen besluiten tot het in- en ter beschikking stellen van het totaalpakket met bijbehorende tarieventabel en heeft de wettelijke bevoegdheden niet overschreden. Van belang zijn de praktische uitvoerbaarheid van de verordening, het streven de kosten van uitvoering, controle en bezwaarprocedures te beperken. Het hof oordeelt dat belanghebbende het gebruik en genot heeft gehad van het totaalpakket, waardoor sprake is van een individualiseerbaar belang. Dat belanghebbende geen gebruik heeft gemaakt van een specifiek (klein) onderdeel, doet aan het gebruik en genot van het totaalpakket niet af.

Jesse van Wingerden

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Sinds 2005 werkzaam in de lokale belastingen. Breed inzetbaar voor het redigeren van verordeningen en het opstellen van processtukken. Gespecialiseerd in de precariobelasting en de Wet WOZ.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.