27 januari 2012Fiscaal advies

Wet WOZ

Ronald Mols

Fiscaal adviseur lokale belastingen

In 2012 heb ik de gemeente Rotterdam bijgestaan in een WOZ-procedure (HR 27 januari 2012, nr. 10/04842, ECLI:NL:HR:2012:BR7057)

De heffingsambtenaar had de waarde van een tankterminal op € 21.464.000 vastgesteld. Rechtbank Rotterdam verminderde deze waarde tot € 16.296.672. Hof Den Haag bevestigde de uitspraak en overweegt hierbij dat het leidingwerk en de laad- en losarmen los van elkaar en los van de op- en overslagtanks geen zelfstandige functie hebben en daarom onvoldoende zelfstandigheid bezitten om op zichzelf te worden aangemerkt als gebouwde eigendommen.
De Hoge Raad oordeelde dat het hof had moeten onderzoeken of de constructie van voornoemde bouwwerken zodanig is dat deze onderdelen op zichzelf, los beschouwd van hun functie binnen het productieproces, als een gebouwd eigendom zijn aan te merken. Het verwijzingshof heeft uiteindelijk geoordeeld dat zowel het gehele leidingwerk als elke laad- en losarm in bouwkundig opzicht zelfstandigheid bezit en derhalve op zichzelf is aan te merken als een gebouwd eigendom en – behoudends randapparatuur – niet onder het toepassingsbereik van de werktuigenvrijstelling valt (Hof Amsterdam 25 juli 2013, nr. 12/00144bis, ECLI:NL:GHAMS:2013:2270). In tweede cassatie is de uitspraak van het verwijzingshof bevestigd (HR 13 juni 2014, 13/04053, ECLI:NL:HR:2014:1380).

Ronald Mols

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Ruim 25 jaar (proces)ervaring in lokale belastingen. Gespecialiseerd in Wet waardering onroerende zaken, precariobelasting (kabels & leidingen) en kostentoerekening leges.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.