24 juni 2016Fiscaal advies

Precariobelasting

Ronald Mols

Fiscaal adviseur lokale belastingen

In 2016 heb ik de gemeente Blaricum bijgestaan in een procedure precariobelasting op kabels & leidingen (HR 24 juni 2016, nr. 14/05718, ECLI:NL:HR:2016:1270).

X exploiteerde als netbeheerder een elektriciteits- en gasnetwerk in de gemeente Blaricum. X is economisch eigenaar van de netwerken, die in juridische eigendom toebehoren aan twee 100% dochtervennootschappen. Het hof oordeelde dat de dochtermaatschappijen de rechtsopvolgers zijn van de rechtspersonen met wie de gemeente in het verleden overeenkomsten over de netwerken heeft gesloten. Aangezien de aan die overeenkomsten te ontlenen rechten niet aan de netbeheerder zijn overgedragen, kan X daarop geen beroep doen. Ook de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en de bij de totstandkoming van die wetten gegeven toelichtingen hebben de overgang van die rechten niet bewerkstelligd, aldus het hof. Dit oordeel geeft volgens de Hoge Raad geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en kan, als verweven met waarderingen van feitelijke aard, voor het overige in cassatie niet op juistheid worden getoetst.

Ronald Mols

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Ruim 25 jaar (proces)ervaring in lokale belastingen. Gespecialiseerd in Wet waardering onroerende zaken, precariobelasting (kabels & leidingen) en kostentoerekening leges.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.