Arnaud Bruijns

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Resultaatgerichte adviseur en procestijger. All-round in de lokale belastingen, met name rechtenheffing en toetsing van belastingverordeningen, en het voeren van procedures van rechtbank tot en met Hoge Raad. Extra affiniteit voor formele en processuele zaken.

06-53540238

Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens

mr. A.A.C. (Arnaud) Bruijns

Opleidingen

 • VWO
 • HEAO - Management, Economie en Recht (Hogeschool Breda)
 • WOZ-taxateur (SVMNIVO)
 • Staats- en bestuursrecht (cum laude) (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Competenties

 • analytisch sterk
 • resultaatgericht
 • oog voor formele en procesrechtelijke aspecten

Relevante werkervaring

 • 2006 - heden: Docent bij de Academie Lokale Belastingen
 • 2017 - heden: Vennoot en fiscaal-juridisch adviseur vij Van den Bosch & Partners
 • 2006 - heden: Fiscaal-juridisch adviseur bij Van den Bosch & Partners
 • 1999 - 2006: Projectleider en WOZ-adviseur bij Fiscaal Raadhuis BV

Werkervaring bij Van den Bosch & Partners

 • voeren van fiscale procedures op het gebied van gemeentelijke en waterschapsbelastingen
 • opstellen van beroep- en verweerschriften in beroeps-, hoger beroeps- en cassatiezaken
 • adviseren van gemeenten over fiscale problematiek
 • adviseren, opstellen en toetsen van belastingverordeningen
 • uitvoeren van kostentoerekeningsonderzoeken
 • docent op het gebied van belastingverordeningen en de Wet openbaarheid van bestuur

Een aantal noemenswaardige procedures

Baatbelasting:

 • Gerechtshof Amsterdam 26 april 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1373 (toelaatbaarheid baatbelasting bedrijvencentrum Beverkoog)

Rechten / leges:

 • Hoge Raad 16 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2111 (retributieverordening zoetwater waterschap Scheldestromen)
 • Hoge Raad 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1174 (leges omgevingsvergunning, ‘zaagtand’ gemeente Rotterdam)
 • Hoge Raad 20 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3311 (legesverordening gemeente Oisterwijk, achteraf verschaffen van inzicht)
 • Gerechtshof Amsterdam 18 december 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5839 (leges omgevingsvergunning gemeente Zaanstad bedragen circa 13% van de bouwsom)
 • Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:777 (leges omgevingsvergunning gemeente Zundert, stelplicht- en bewijslast arrest legesverordeningen)
 • Hoge Raad 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1748 (leges Zaanstad, omzetting bouwvergunning)
 • Hoge Raad 13 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW1928 (leges bouwvergunning gemeente Utrecht, opbrengstlimiet algehele onverbindendheid, bewijsaanbod)

Vermakelijkheden:

 • Hoge Raad 15 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1298 (vermakelijkheidsretributie rondvaartboten gemeente Amsterdam, gelijkheidsbeginsel voldoening op aangifte)

WOZ / OZB:

 • Hoge Raad 20 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:468 (verhuurder sociale huurwoning is belanghebbende in de procedure)
 • Hoge Raad 12 augustus 2016, ECLI:NL:HR:2016:1901 (kerkenvrijstelling gemeente Molenwaard)
 • Hoge Raad 4 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:364 (waarderingsuitzondering waterverdedigingswerken gemeente Nieuwkoop)
 • Rechtbank Oost-Brabant 6 juni 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:3112 (verhoging OZB-tarief gemeente Gemert-Bakel met 85%)

Forensenbelasting:

 • Hoge Raad 11 augustus 2017, ECLI:NL:HR:2017:1608 (forensenbelasting Oisterwijk, art. 64 AWR doelmatigheidsbepaling, verlegging belastingplicht)

Precariobelasting: 

 • Hoge Raad 22 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:83 (overgangsrecht nutsvrijstelling en inwerkingtreding verordening)
 • Hoge Raad 21 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1700 (precariobelasting gemeente Muiden, belastingplicht van niet door de Minister aangewezen netbeheerders)
 • Hoge Raad 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1267 (precariobelasting gemeente Naarden, gedoogplicht en overeenkomst)

Formeel recht:

 • Hoge Raad 4 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:42 (vergoeding immateriële schade en proceskosten bij niet-ontvankelijk beroep)

Publicaties

 • De (on)behulpzame belastingrechter - 2017 Van den Bosch & Partners - Bijdrage uit het boekje "Ervaringen uit het verleden, bouwstenen voor de toekomst" dat is samengesteld ter ere van het afscheid van Peter van den Bosch bij Van den Bosch & Partners.

 

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.