Geen vereiste aangifte gedaan, dus schatting

Belanghebbende voert een bedrijf in de grafische sector. Het hoogheemraadschap van West Brabant heeft een aanslag verontreinigingsheffing voor 2003 opgelegd ad € 22.160,50.
Rechtbank Breda heeft het beroep van belanghebbende ongegrond verklaard.
In hoger beroep is de hoogte van de aanslag in geschil. Het hof oordeelt dat de aanslag verontreinigingsheffing terecht en naar een juist bedrag is opgelegd. Bij controlebemonsteringen van het schoonwaterriool is vastgesteld dat buiten de afvalwatermeting om onder meer gespuid ketelwater en spoelwater van de ontijzeringsinstallatie zijn geloosd, die niet als zodanig waren opgenomen in de aangifte, doch onder de noemer koelwater. Het waterschap heeft de aanslag vervolgens geschat, omdat niet de vereiste aangifte is gedaan. In de uitspraak op bezwaar heeft het waterschap, volgens het hof terecht, de bewijslast omgekeerd en de aanslag gehandhaafd. Het waterschap heeft, uitgaande van de aan de hand van de waterbalans over 2004 en de hoeveelheid in 2003 ingenomen water, met inachtneming van de verschillen tussen deze 2 jaren, de afvalstromen over 2003 gereconstrueerd en aan de hand daarvan de ten onrechte niet gemeten, bemonsterde en geanalyseerde waterstroom vastgesteld. Daarop heeft het waterschap de vervuiling van die waterstroom bepaald aan de hand van de tabel afvalwatercoëfficiënten. Volgens het hof is de aanslag op redelijke en inzichtelijke wijze vastgesteld.

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.