Geen vergelijking met objecten buiten het gebate gebied

In geschil is de aan belanghebbende opgelegde aanslag baatbelasting van de gemeente Tynaarlo. Belanghebbende is van mening dat er sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel.
De rechtbank overweegt dat bij de beoordeling van het gelijkheidsbeginsel slechts die gevallen in aanmerking worden genomen die zich rechtens en feitelijk in een gelijke positie bevinden. Dit betekent dat slechts gevallen gelegen binnen het exploitatiegebied van het cluster waarbinnen belanghebbendes perceel gelegen is, in de beoordeling kunnen worden betrokken. De rechtbank merkt op dat het beroep op het gelijkheidsbeginsel zich niet uitstrekt tot het door belanghebbende aangevoerde perceel, waardoor het niet kan slagen. Ten aanzien van de stelling van belanghebbende dat binnen het cluster geen sprake is van homogeniteit, omdat de inspanning en kosten voor het aansluiten van zijn perceel in vergelijking met die voor het andere perceel aanzienlijk hoger zijn, overweegt de rechtbank het volgende. In het Bekostigingsbesluit is opgenomen dat de geraamde kosten van € 31.685,47 voor 100% zullen worden omgeslagen over de genothebbenden van de gebate onroerende zaken, hetgeen naar vaststaat 2 percelen betreft. Uit de verordening volgt dat de gemeente de omslag per onroerende zaak heeft vastgesteld op (eenmalig) € 1.500, welk bedrag overeenkomt met de bestreden aanslag. Verder staat vast dat de kosten verbonden aan de ten behoeve van belanghebbendes perceel getroffen voorzien [kennelijk wordt bedoeld: voorziening] aanzienlijk hoger zijn geweest dan de kosten verbonden aan de aansluiting van het andere binnen het cluster gelegen perceel. Dit leidt volgens de rechtbank tot de conclusie dat de bestreden aanslag de mate en omvang van het Bekostingingbesluit niet overtreft en dat belanghebbende ten opzichte van het andere gebate perceel evenmin zwaarder in de omslag wordt betrokken. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.
 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.