Kennelijke verschrijving in collegebesluit

X stelt dat de heffingsambtenaar onbevoegd was om uitspraak op bezwaar te doen, omdat geen Collegebesluit aanwezig is, alleen een Aanwijzingsbesluit en een ‘Collegevoorstel’. De heffingsambtenaar stelt dat de tekst ‘Collegevoorstel’ na besluitvorming niet is veranderd in ‘Collegebesluit’. Het hof overweegt dat de bevoegdheid tot het aanwijzen van de heffingsambtenaar van de gemeente Sint-Michielgestel berust bij B&W. B&W heeft A aangewezen als heffingsambtenaar. In het Aanwijzingsbesluit wordt ook verwezen naar dit besluit van B&W. Het hof twijfelt er niet aan dat waar het woord ‘Collegevoorstel’ staat, sprake moet zijn geweest van een kennelijke verschrijving in die zin dat naar alle waarschijnlijkheid vergeten is dit woord bij de definitieve versie van het Collegebesluit te verwijderen. Die kennelijke verschrijving doet echter niet af aan de geldigheid van het besluit, en ook niet aan de bevoegdheid van de heffingsambtenaar, aldus het hof. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond met toepassing van art. 81 RO. 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.