Minutieus onderzoek naar redelijkheid vergoeding per proceshandeling doet afbreuk aan eenvoud Bpb

De rechtbank heeft voor 61 zaken een vergoeding van € 261 per hoorgesprek toegekend. De heffingsambtenaar stelt dat aanleiding bestaat voor matiging van die vergoeding. Bij een werkbelasting van 2 dagen van 8 uur leidt dit tot een uurtarief van € 995. Zelfs als wordt uitgegaan van een voorbereiding van 20 minuten per zaak, dan zou het uurtarief nog € 683 bedragen, hetgeen volgens de heffingsambtenaar disproportioneel is. Het hof stelt voorop dat, voor zover geen sprake is van samenhangende zaken zoals in dit geval, in beginsel dient te worden uitgegaan van de forfaitaire bedragen. Op grond van art. 2 lid 3 Bpb kan in bijzondere omstandigheden worden afgeweken van de forfaitaire bedragen. De uitzondering dient terughoudend te worden toegepast. Het hof oordeelt dat met “een vergoeding” wordt gedoeld op de totale vergoeding waarop volgens de forfaitaire regeling recht zou bestaan. Een minutieus onderzoek naar de redelijkheid van de vergoeding per proceshandeling, zoals de heffingsambtenaar heeft uitgevoerd, zou te veel afbreuk doen aan de eenvoud die met het Bpb is beoogd. 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.