Ook voor niet-toeristen

Belanghebbende, mede-eigenaar van een perceel te Terschelling doch niet ingeschreven in het bevolkingsregister van die gemeente, heeft bezwaar tegen de van hem geheven toeristenbelasting. Ter zake van zijn verblijf binnen de gemeente Terschelling, nu hij aldaar kennis wenste te nemen van ter inzage gelegde bescheiden.
De Hoge Raad overweegt dat de onderwerpelijke belasting is aan te merken als een belasting die op andere wijze dan bij wege van aanslag of bij wege van voldoening op aangifte wordt geheven in de zin van art. 283 Gemeentewet Ingeval van bezwaar tegen het gevorderde kan een bezwaarschrift worden ingediend bij B en W. Niet moet de weg van art. 269 Gemeentewet worden gevolgd. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat sprake was van een beroepschrift tegen een uitspraak op bezwaarschrift. De toeristenbelasting is verschuldigd.
 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.