Conclusie A-G, dwangsomregeling ook van toepassing bij verzoek tot ambtshalve vermindering

X heeft geen bezwaar gemaakt tegen de aanslag gemeentelijke heffingen, wel heeft zij naderhand verzocht om ambtshalve vermindering. Vervolgens heeft X de heffingsambtenaar in gebreke gesteld wegens het niet tijdig beslissen. De heffingsambtenaar vermindert de aanslag en bericht X bij nadere beslissing dat er geen dwangsommen zijn verbeurd, omdat sprake was van een ambtshalve beslissing waarvoor de dwangsomregeling niet van toepassing is. X heeft daarop bij de kantonrechter een civiele vordering ingesteld tegen BsGW. De kantonrechter heeft overwogen dat uit de Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen volgt dat de dwangsomregeling niet van toepassing is op ambtshalve genomen beslissingen, ook niet als daaraan een aanvraag ten grondslag ligt. Tegen het vonnis van de Kantonrechter stond geen hoger beroep open, omdat de vordering niet meer beloopt dan € 1.750. Het vonnis is in kracht van gewijsde gegaan. De A-G acht het omwille van de bevordering van de rechtsontwikkeling van belang dat de Hoge Raad zich zal uitlaten over deze rechtsvraag. De A-G is op grond van de wettekst, de wetsgeschiedenis en de bedoeling van de dwangsomregeling van mening dat die ook van toepassing is bij een verzoek om ambtshalve vermindering van belastingaanslagen. Er is volgens de A-G sprake van het geven van een ‘beschikking op aanvraag’ als bedoeld in paragraaf 4.1.3.2 van de Awb. De Circulaire betreft een na de totstandkoming van de wettelijke regeling gegeven ambtelijke instructie, zonder bijzondere betekenis voor de wetsgeschiedenis of wetsuitleg. 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.