Heffingsambtenaar heeft geen stukken achtergehouden

 X beklaagt zich erover dat de heffingsambtenaar stukken heeft achtergehouden en dat de marktanalyse enkel tot een uur voor de hoorzitting voor hem ter inzage is gelegd. Gesteld noch gebleken is dat de heffingsambtenaar niet ten minste een week voorafgaand aan het horen voor X alle op de zaak betrekking hebbende stukken ter inzage heeft gelegd. X heeft van deze inzagemogelijkheid geen gebruik gemaakt. Nu X telefonisch is gehoord, is hij ook niet geschaad doordat in het uur voor de hoorzitting inzage in de stukken niet mogelijk was.

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.