Verzoek in beroepschrift om uitstel van betaling terecht niet doorgezonden

De heffingsambtenaar van de gemeente Leiden heeft aan X aanmaningskosten in rekening gebracht. X heeft in zijn beroepschrift daartegen verzocht om uitstel van betaling voor de naheffingsaanslagen. X stelt dat de rechtbank dat verzoek op de voet van art. 6:15 Awb had moeten doorzenden naar de invorderingsambtenaar. De doorzendplicht van art. 6:15 Awb is volgens het hof bedoeld om een aan een onbevoegd bestuursorgaan of een onbevoegde (administratieve) rechter gericht bezwaar- of beroepschrift bij de bevoegde instantie te doen aankomen. Deze bepaling is niet bedoeld om een verzameling verzoeken aan één instantie te kunnen richten, die vervolgens de taak heeft deze verzoeken globaal te beoordelen, te splitsen, te sorteren en naar de juiste instantie door te zenden. De rechtbank was niet verplicht het uitstelverzoek af te splitsen van het beroep tegen de naheffingsaanslagen en naar de invorderingsambtenaar door te zenden. (nieuwsservice 2021, week 31, ECLI:NL:GHDHA:2021:1054). De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond met toepassing van art. 81 RO.  

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.