Bord op eigen terrein leidt tot belastingplicht

Belanghebbende heeft een aanslag in de reclamebelasting ontvangen. Belanghebbende stelt dat deze aanslag niet terecht is nu het betreffende bord op eigen erf staat en louter is bedoeld om aan te geven waar het bedrijf is gesitueerd en derhalve geen reclamedoeleinden heeft.
Het Hof stelt vast dat het bord zichtbaar is vanaf de openbare weg en dat het een openbare aankondiging bevat als bedoeld in de Verordening. Het Hof oordeelt dat daarmee voldaan is aan de omschrijving van het belastbare feit als omschreven in artikel 227 van de Gemeentewet en het daarop gebaseerde artikel van de Verordening. De omstandigheid dat het bord op eigen terrein van belanghebbende is geplaatst, staat aan belastingheffing niet in de weg. Het criterium is of het bord zichtbaar is vanaf de openbare weg. Vervolgens overweegt het Hof dat het wettelijke begrip ‘openbare aankondiging’ niet slechts reclame in engere zin omvat, doch meer in het algemeen ziet op elke tot het publiek gerichte mededeling van commerciële dan wel ideële aard waarmee de aandacht wordt getrokken voor een dienst, een product of een boodschap. Het beroep is ongegrond.
 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.