21 januari 2021Fiscaal advies

Leges

Ronald Mols

Fiscaal adviseur lokale belastingen

In 2020 heb ik de gemeente Gooise Meren bijgestaan in een legesprocedure bij Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:210.  

Eiseres voert aan dat de legesverordening voor 2018 onverbindend verklaard moet worden, omdat de opbrengstlimiet wordt overschreden. De rechtbank beoordeelt de kostendekkendheid van de legesverordening aan de hand van de uitgangspunten uit jurisprudentie van de Hoge Raad. De rechtbank oordeelt dat de gemeente de gemiddelde bouwkosten per woning voor het nieuwbouwproject in 2018 in redelijkheid niet op €150.000 heeft kunnen schatten, aangezien de gemiddelde bouwkosten in 2017 ongeveer €180.000 waren. De gronden van eiseres over de overige (deel)posten van de legesverordening slagen niet. Na een correctie van de ramingen in verband met de gemiddelde bouwkosten is sprake van een geringe overschrijding op de post Omgevingsvergunningen, maar op het niveau van de hele legesverordening heeft dit geen overschrijding tot gevolg. De opbrengstlimiet is dus niet overschreden en de legesverordening is niet onverbindend.

Ronald Mols

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Ruim 25 jaar (proces)ervaring in lokale belastingen. Gespecialiseerd in Wet waardering onroerende zaken, precariobelasting (kabels & leidingen) en kostentoerekening leges.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.