12 juni 2019Fiscaal advies

Grafrechten

Jesse van Wingerden

Fiscaal adviseur lokale belastingen

In 2018 heb ik de volgende procedure voor de gemeente Oldebroek gedaan. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5275 (Rechten gemeentelijke begraafplaatsen, aanslagen voor afkoop onderhoudsrechten terecht)

Interessant in deze procedure was dat voor de begraafrechten aangeknoopt werd bij het aantal grafruimten in plaats van het aantal graven. De Rechtbank Gelderland had dit als onrechtmatig beoordeeld en de aanslag verminderd. Hof Arnhem-Leeuwarden leidt echter uit de wetsgeschiedenis af dat niet is vereist dat een differentiatie in tarief zich richt naar het genot dat de belastingplichtige heeft van de dienst. De gemeente(raad) moet in redelijkheid de ruimte worden gelaten te kiezen op welke wijze de te verhalen kosten, in dit geval voor onderhoud van de gehele begraafplaats, worden verdeeld over de rechthebbenden. De keuze om een vast bedrag per grafruimte te berekenen, waarbij wordt aangesloten bij het aantal overledenen dat kan worden begraven, in plaats van bij het aantal graven, acht het hof niet onredelijk. Hoewel geen onderhoud plaatsvindt aan de grafruimten als zodanig, profiteren de rechthebbenden op de grafruimten wel degelijk van het onderhoud dat aan de begraafplaats plaatsvindt. Dat is voldoende reden om van die rechthebbenden een bijdrage te heffen in de kosten van het onderhoud van de begraafplaats.

 

Jesse van Wingerden

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Sinds 2005 werkzaam in de lokale belastingen. Breed inzetbaar voor het redigeren van verordeningen en het opstellen van processtukken. Gespecialiseerd in de precariobelasting en de Wet WOZ.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.