21 juni 2019Fiscaal advies

Rioolheffing

Robert Duits

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Hoge Raad 21 juni 2019, nr. 18 02941, ECLI:NL:HR:2019:1020 (Noordenveld, rioolheffing)

Voor de gemeente Noordenveld heb ik in 2019 de volgende procedure gedaan.

In geschil was o.a. of het onderhoud van schouwsloten en de rente over het niet afgeschreven deel van de investeringen inclusief de omzetbelasting verhaalbaar zijn.

Het hof had aannemelijk geacht dat de kosten van onderhoud van de schouwsloten mede zijn gemaakt in verband met de gemeentelijke zorgplicht voor hemelwater. De Hoge Raad overweegt dat hieruit volgt dat die kosten meer dan zijdelings verband houden met de riolering, zodat zij (geheel of ten dele) via de rioolheffing mogen worden verhaald.

Ten aanzien van de omzetbelasting overweegt de Hoge Raad dat gemeenten voor de invoering van de Wet op het BTW-compensatiefonds voor de berekening van kapitaallasten in verband met investeringen in riolering, in de gemeentelijke begroting mochten uitgaan van het investeringsbedrag inclusief de over die investeringen verschuldigde omzetbelasting. Met de invoering van de rioolheffing heeft de wetgever beoogd dat gemeenten een ongewijzigde methodiek kunnen hanteren. Dus stond het de gemeente vrij om rente over het niet afgeschreven deel van de investeringen inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting te rekenen tot de kapitaallasten die via de rioolheffing kunnen worden verhaald.

Robert Duits

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Ruim 20 jaar werkzaam in de Wet WOZ en de lokale belastingen. Gespecialiseerd in de Wet WOZ, rioolheffing, verblijfsbelastingen, ondernemersfondsen en kostentoerekeningen.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.