08 december 2017Fiscaal advies

Rioolheffing

Robert Duits

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Hoge Raad 8 december 2017, nr. 17/00071, ECLI:NL:HR:2017:3082 (rioolheffing, Someren)

Voor een groot aantal gemeenten, o.a de gemeente Someren, heb ik procedures gevoerd waarbij de belanghebbenden zich beriepen op de Kaderrichtlijn water (KRW). Belanghebbende, een woningcorporatie, stelde dat van haar gezien de Kaderrichtlijn water geen rioolheffing mag worden geheven, omdat haar huurders de vervuilers zijn en niet zij.

De Hoge Raad oordeelde dat belanghebbende eigenaar is van de panden die zij exploiteert door ze aan derden te verhuren. Zij geeft daarmee aan deze derden het recht gebruik van de panden te maken, waardoor op het riool is geloosd. Het staat de gemeente vrij om belanghebbende, als eigenaar, aan te merken als vervuiler in de zin van de KRW en als zodanig in de heffing te betrekken, evenzeer als wanneer zij zelf rechtstreeks de lozingen op het riool zou hebben verricht.

Robert Duits

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Ruim 20 jaar werkzaam in de Wet WOZ en de lokale belastingen. Gespecialiseerd in de Wet WOZ, rioolheffing, verblijfsbelastingen, ondernemersfondsen en kostentoerekeningen.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.