11 december 2015Fiscaal advies

BIZ

Robert Duits

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Hoge Raad 11 december 2015, nr. 14/02510, ECLI:NL:HR:2015:3425 (gemeente Den Haag, BIZ)

Voor de gemeente Den Haag heb ik in 2015 de volgende procedure gedaan.

De gemeente had een BIZ-bijdrage geheven waarmee diverse activiteiten waren gericht op de promotie van de in de BI-zone gevestigde winkels en horecagelegenheden. Hoogst onzeker was of dit wel was toegestaan. Het hof was dan ook van oordeel dat deze activiteiten hooguit zijdelings verband houden met het publieke belang in de openbare ruimte. Verder oordeelde het hof dat bepaalde activiteiten ‘ook al voor invoering van de BI-zone' ter hand werden genomen. De Hoge Raad was een andere mening toegedaan en oordeelde dat de activiteiten die gericht zijn op promotie van de winkels en horecagelegenheden tevens beogen de aantrekkelijkheid van het winkelgebied voor de klanten te vergroten. Die activiteiten zijn daarom niet uitsluitend (of nagenoeg uitsluitend) gericht op de particuliere belangen van de ondernemers in de BI-zone of van derden, maar dienen ook een ‘mede publiek belang’. Hierbij is niet doorslaggevend dat enkele activiteiten in eerdere jaren ook reeds door de winkeliersvereniging werden georganiseerd.

Robert Duits

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Ruim 20 jaar werkzaam in de Wet WOZ en de lokale belastingen. Gespecialiseerd in de Wet WOZ, rioolheffing, verblijfsbelastingen, ondernemersfondsen en kostentoerekeningen.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.