21 juni 2019Fiscaal advies

Rioolheffing

Robert Duits

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Hoge Raad 21 juni 2019, nr. 18 01310, ECLI:NL:HR:2019:1016 (Steenwijkerland, rioolheffing)

In 2019 heb ik de volgende procedure voor de gemeente Steenwijkerland gedaan.

Interessant in deze procedure is de vraag of de baggerkosten en de kosten van het onderhoud en maaien van oevers verhaald mogen worden via de rioolheffing. Daarnaast was aan de orde of de BTW kan worden toegerekend, ondanks dat deze niet in de ramingen was opgenomen.

De Hoge Raad besliste dat het Hof Arnhem-Leeuwarden terecht geoordeeld heeft dat de kosten van baggeren en onderhoud van de oevers mede zijn gemaakt voor de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van ingezameld hemelwater. Die kosten houden immers meer dan zijdelings verband met de riolering, zodat zij geheel of ten dele via de rioolheffing mogen worden verhaald.

De omzetbelasting die als gevolg van de Wet op het BTW-compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit dat fonds, is volgens de Hoge Raad niet een last is die drukt op de gemeentelijke begroting, maar een post die uitsluitend op grond van het bepaalde in art. 228a lid 3 Gemeentewet tot de kosten ter zake van de riolering wordt gerekend. Het achteraf alsnog in aanmerking nemen van omzetbelasting in de ramingen voor een vastgestelde rioolheffing, brengt geen wijziging in de begroting van de gemeente mee en leidt niet tot een lastenverschuiving. Het hof heeft volgens de Hoge Raad daarom terecht geoordeeld dat de heffingsambtenaar die omzetbelasting alsnog in aanmerking mocht nemen als last ter zake van de riolering.

 

Robert Duits

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Ruim 20 jaar werkzaam in de Wet WOZ en de lokale belastingen. Gespecialiseerd in de Wet WOZ, rioolheffing, verblijfsbelastingen, ondernemersfondsen en kostentoerekeningen.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.