Jennifer Lanser

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Gedreven specialist met bestuurlijke ervaring. All-round adviseur met extra affiniteit voor interimmanagement, waterschapsheffingen en parkeerbelastingen.

06-24633524

Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens

mr. J.K. (Jennifer) Lanser

Opleidingen

 • VWO
 • Fiscaal recht (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • WOZ-taxateur (SVMNIVO)
 • Diverse overige opleidingen en cursussen

Competenties

 • analytisch sterk
 • besluitvaardig
 • daadkrachtig
 • oplossingsgericht
 • bestuurlijk sensitief
 • weet, gedreven door de inhoud, tijdig en met hoge kwaliteit een voor de klant gedragen resultaat te bereiken
 • bezit naast juridische vaardigheden ook uitgebreide kennis van werkprocessen

Relevante werkervaring

 • 2018- heden: Wetenschappelijk docent Sectie Belastingrecht Erasmus School of Law
 • 2014-2018: Raadslid gemeente Sliedrecht
 • 2007-heden: Docent waterschapsheffingen SSR
 • 2002-heden: Docent Academie Lokale Belastingen
 • 2002-heden: Vennoot en fiscaal-juridisch adviseur Van den Bosch & Partners b.v.
 • 1997-2002: Fiscaal-juridisch adviseur Van den Bosch & Partners b.v.
 • 2020-heden: Lid van de Bezwaarschriftencommissie Awb van Waterschap Rivierenland en Waterschap Hollandse Delta
 • 2020-heden: Wetenschappelijk docent University of Curaçao, Dr. Moises Da Costa Gomez

Werkervaring bij Van den Bosch & partners

Fiscaaljuridische ervaring met o.a.:

 • fiscale advisering en onderzoek op het gebied van de waterschapsheffingen voor een groot aantal waterschappen en samenwerkingsverbanden
 • fiscale advisering en onderzoek op het gebied van de Wet WOZ en de gemeentelijke heffingen voor een groot aantal gemeenten en waterschappen en samenwerkingsverbanden daarvan
 • opstellen van belastingverordeningen voor diversen gemeenten en waterschappen
 • adviseren op het gebied van beleidsvragen voor diverse gemeenten en waterschappen
 • adviseren op het gebied van gemeentelijke werkprocessen
 • controleren en bewerken van gemeentelijke bestanden
 • advisering omtrent de invordering van de gemeentelijke belastingen
 • adviseren op het gebied van herindelingen (Edam-Volendam, Alkmaar, Schermer, Graft-de Rijp, Vijfheerenlanden, Hoeksche Waard)
 • adviseren op het gebied van de AVG

Interimervaring als o.a.:

 • teamleider Publiekszaken van de gemeente Haarlemmermeer (betrokken bij de samenwerking van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem die per 1 januari 2007 is ingegaan in de gemeenschappelijke regeling Cocensus)
 • teamleider Heffingen en juridisch adviseur van het SVHW
 • clustermanager WOZ en Bezwaar en Beroep RBG
 • heffingsambtenaar gemeente Vijfheerenlanden

Ervaring als docent:

 • diverse lokale heffingen zoals: parkeerbelastingen, afvalstoffenheffing en waterschapsheffingen
 • diverse formele zaken zoals: bezwaar en beroep en Wob
 • diverse congressen: actualiteiten en AVG

Procedures:

Havengelden:

WOZ/OZB:

Zuiveringsheffing:

Rioolheffing:

 • Hoge Raad 21 juni 2019, nr. 18/01310, ECLI:NL:HR:2019:1016 (baggerkosten Steenwijkerland)
 • Hoge Raad 17 februari 2017, nr. 16/02411, ECLI:NL:HR:2017:262 (objectafbakening recreatieterrein Goeree-Overflakkee)

Proceskostenvergoeding:

Wob:

 • Raad van State 7 augustus 2013, nr. 201208505/1/A1, ECLI:NL:RVS:2013:629 (WOZ-gegevens vallen niet onder de Wob)

Forensenbelasting:


Publicaties:

 • Belastingblad - 2019 Wolters Kluwer - Diverse annotaties sinds 2002.
 • Hoofdzaken Milieuheffingen
  • 2019 Wolters Kluwer - Elfde druk, hoofdstukken rioolheffing en afvalstoffenheffing.
  • 2014 Wolters Kluwer - Hoofdzaken milieuheffingen, Fed Fiscale Studieserie nr. 27, tiende druk, 2014 (hoofdstuk 'rioolheffingen')
 • Tax Live - 2019 Wolters Kluwer - Bewerker van jurisprudentie op het gebied van lokale heffingen, sinds 2003.
 • Vakstudie Nieuws - 2019 Wolters Kluwer - Bewerker, sinds 2018.
 • Vind Lokale Belastingen - 2019 SDU - Bewerker, sinds 2018.
 • Wettenbundel Heffingen Lokale Overheden - 2019 SDU - Samenstellen van de jaarlijks uitgegeven wettenbundel Heffingen Lokale Overheden - sinds 2005.
 • Behoorlijk heffen en behoorlijk innen: de overheid is meer dan een partij! - 2018 WFR 2018/238
 • Waterschapsbelastingen: op naar een duurzame toekomst? - 2018 Belastingblad 2018/101
 • Waterschapsheffingen en provinciale heffingen; een overzicht - 2018 Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 2018/155.3
 • Decentrale Heffingen, Fed Fiscale studieseries, nr. 42 -
  • 2017 Wolters Kluwer - Vierde editie, hoofdstukken Rioolheffing, Parkeerbelastingen en Waterschapsheffingen.
  • 2015 Wolters Kluwer - Derde editie, hoofdstukken Rioolheffing en Waterschapsheffingen.
 • Klein verschil, groot leed?! - 2017 Van den Bosch & Partners - Bijdrage uit het boekje "Ervaringen uit het verleden, bouwstenen voor de toekomst" dat is samengesteld ter ere van het afscheid van Peter van den Bosch bij Van den Bosch & Partners.
 • Vakstudie Lokale Belastingen en Milieuheffingen - 2015 Wolters Kluwer - Bewerker van verschillende artikelen op het gebied van lokale belastingen in de fiscale encyclopedie De Vakstudie - sinds 2000 tot 1 mei 2015.
 • Zakboekje WOZ-jurisprudentie - 2012 SDU / BIM Media - Samenstellen en bewerken van het jaarlijks uitgegeven Zakboekje WOZ-jurisprudentie; een bundeling van samenvattingen van alle relevante WOZ-jurisprudentie - 2012-2014.
 • Belasting Advies in de praktijk - 2005 Wolters Kluwer - Diverse artikelen tot en met 2005
 • Jurisprudentiezakboekje Gemeentelijke Heffingen - 2004 Reed Business Information
 • Overheid en OZB - 2004 Fiscaal Praktijkblad 2004-1606
 • OZB zonder WOZ; over het opleggen van aanslagen op grond van de vangnetregeling - 2003 Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2003, nr. 8, p. 10-14
 • De probatio diabolica van de Waterschapswet: duivelsverzen of engelenproza? - 2001 WFR 2001/1782
 • Het bekostigingsbesluit: een garantie voor de toekomst? - 2001 WFR 2001/655
 • Zakboekje WOZ-jurisprudentie - 1999 Reed Business Information - Samenstellen en bewerken van het jaarlijks uitgegeven Zakboekje WOZ-jurisprudentie; een bundeling van samenvattingen van alle relevante WOZ-jurisprudentie - 1999-2011.
   
 • Capita Selecta Caribisch fiscaal recht, 2020 Wolters Kluwer (hoofdstuk ‘grondbelasting Aruba’ en ‘OZB Curaçao’)

 

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.