Jeanette Groen-Boom

Officemanager

Zeer ervaren officemanager met zowel een financiële als secretariële achtergrond. Zij coördineert, organiseert en stuurt aan op doelstellingen. Zij heeft voldoende kennis van de lokale heffingen om te bepalen welke opdracht het beste past bij welke persoon. Ook in kostendekkingsonderzoeken assisteert zij vaak.

06-14007047

Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens

J.B. (Jeanette) Groen-Boom 

Opleidingen

 • Atheneum A
 • Opleiding secretaresse
 • Praktijkdiploma boekhouden
 • Training praktisch leidinggeven
 • WOZ-taxateur (SVMNIVO)
 • HEAO (Management, Economie en Recht)
 • Diverse overige opleidingen en cursussen

Competenties

 • coördineren en organiseren
 • aansturen op doelstellingen
 • indelen en verdelen van werkzaamheden met een sterke intuïtie om te bepalen welke persoon bij welke taak hoort

Relevante werkervaring

 • 2004 - heden: Officemanager bij Van den Bosch & Partners b.v.
 • 2004: Officemanager bij Procure-IT
 • 2000 - 2004: Officemanager bij ID Lokale Belastingen
 • 2000: Medewerker bestuurssecretariaat bij de gemeente Leerdam
 • 1991 - 2000: Officemanager bij Management- en Adviesbureau Voordijk BV
 • 1989 - 1991: Officemanager bij Entrepreneur Participaties (50% eigendom van Coöperatieve Ver. van Bondsspaarbanken)
 • 1980 – 1989: Officemanager bij de Coöperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken
 • 1976 – 1980: Directiesecretaresse bij de Bondsspaarbank Gorinchem
 • 1975 – 1976: Juridisch secretersse bij Advocatenkantoor Loeff, Van der Feltz en Salomonson

Werkervaring bij Van den Bosch & Partners

 • belast met en verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf
 • gehele uitvoering van financiële administratie en analyse van resultaten
 • opzetten administratieve organisatie
 • reorganisatie archief
 • advisering directie over o.a. administratieve organisatie, personeelszaken en contracten met o.a. telecombedrijf, leasemaatschappij, verzekeringsmaatschappij etc.
 • procedurebewaking, m.b.t. statuten, huishoudelijke reglementen, certificatieschema’s en milieuwetgeving
 • ondersteunende acquisitiewerkzaamheden
 • uitvoeren werkzaamheden voor gemeentesecretaris, sectordirecteuren, colleges van B&W, alsmede voor commissie beroep- en bezwaarschriften
 • voeren secretariaat van OR
 • voorbereiden, bijwonen, notuleren en follow-up (bestuurs)vergaderingen (ook in het engels)
 • archiefbeheer
 • leidinggeven/begeleiden secretariaatsmedewerkers
 • begeleiden stagiaires uit KMBO (kort middelbaar beroepsonderwijs) en het onderhouden van contacten met de schoolbegeleiders
 • voeren van functionerings-/beoordelingsgesprekken met secretariaatsmedewerkers en rapportage hierover aan directie
 • ondersteunende activiteiten voor geld- en kapitaalmarktafdeling, zowel administratief als commercieel
 • afdoen van bezwaren Wet WOZ en bezwaren gemeentelijke heffingen

Overige activiteiten

 • secretaris VVD Molenlanden (2014-okt. 2020)
 • steunfractielid VVD Giessenlanden (2014-2018)
 • administratieve ondersteuning bij PSV Hornedamme (2017-heden)
 • lid Medezeggenschapsraad Merewade (locatie Wijdschild) te Gorinchem. (2000-2002)
 • actief geweest als secretaris en voorzitter van Medezeggenschapsraad basisschool (tijdens deze periode te maken gehad met besluitvorming rondom ontslag directeur en aanstelling nieuwe directeur) (1990-1998)
 • actief geweest als bestuurslid van peuterspeelzaal en in deze periode veel overleg met gemeente over subsidieregelingen gevoerd (1987-1990)

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.