Aanwijzing gebied, koopavond

Conform de Verordening parkeerbelastingen is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het bij besluit aanwijzen van parkeerplaatsen waar tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd. Na de vaststelling van de Verordening is geen zodanig besluit genomen. De Tarieventabel, behorende bij de Verordening, vermeldt echter onder meer het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur aan de S-laan.
Belanghebbende stelt dat de naheffingsaanslag moet worden vernietigd, nu een besluit ontbreekt met betrekking tot de plaats waar parkeerbelasting moet worden betaald. Het Hof verwerpt deze stelling. De Tarieventabel wijst de S-laan aan als plaats waar voor het parkeren bij parkeerapparatuur parkeerbelasting moet worden betaald.
Nu de Tarieventabel blijkens haar bewoordingen en die van artikel 4 van de Verordening, bij de Verordening behoort, en de S-laan als plaats waar parkeerbelasting moet worden betaald aldus -op voorstel van het college van burgemeester en wethouders- is aangewezen door de gemeenteraad, kon en mocht het college van burgemeester en wethouders ervan afzien om van de haar in artikel 10 van de Verordening gegeven bevoegdheid om de S-laan nogmaals aan te wijzen als plaats waar parkeerbelasting moet worden betaald, gebruik te maken.
Belanghebbende stelt tevens dat de aanduiding op de parkeermeter, dat op koopavonden van 18.00 tot 21.00 uur parkeerbelasting moet worden voldaan, onvoldoende duidelijk is. Hij voert daartoe aan dat sinds de inwerkingtreding van de Winkeltijdenwet op 1 juni 1996 het begrip 'koopavond' geen juridische betekenis meer heeft. Naar 's Hofs oordeel is het begrip 'koopavond' echter in het maatschappelijk verkeer en naar spraakgebruik voldoende onderscheidend om daarop de heffing van parkeerbelasting af te stemmen. Dit geldt zeker voor het onderhavige geval waarin, na een besluit van de winkeliers van het centrum van de gemeente tot extra openstelling van hun winkels in de avonduren vanwege Sinterklaas, het college die avonduren bij besluit heeft aangewezen als extra tijdstippen waarop tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd. Belanghebbende kan redelijkerwijs niet volhouden dat hij, in een stadscentrum met winkels, er niet van op de hoogte is dat op de avond van het parkeren (4 december) er koopavond is. De omstandigheid dat op de parkeermeter niet wordt vermeld dat er ook extra koopavonden kunnen zijn naast de vaste wekelijkse, doet hieraan niet af.
 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.