Onmiddellijk laden en lossen van combimagnetron

Belanghebbende heeft in het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer zijn auto stilgezet voor het huis van zijn zoon, om een in een doos verpakte combimagnetron af te leveren. De afmetingen van doos bedroegen ongeveer 70 x 50 cm en het pakket woog ongeveer 15 kg. Nog voordat het pakket in de woning is gezet, is de auto van belanghebbende gecontroleerd waarbij is vastgesteld dat er geen parkeerbelasting was voldaan.
Verweerder heeft ter zitting gesteld dat het begrip laden en lossen restrictief geïnterpreteerd dient te worden en dat het niet de bedoeling kan zijn dat het uitladen van een magnetron of een sporttas onder lossen valt en dat pas sprake kan zijn van lossen als een zaak zo groot of zwaar is dat het met twee personen gedragen moet worden.
Het Hof overweegt dat de Hoge Raad in het arrest van 12 mei 1999, nr. 33 286, BNB 1999/257 heeft beslist dat onder onmiddellijk laden en lossen dient te worden verstaan het onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is.
Het Hof acht de verklaringen van belanghebbende geloofwaardig. Naar het oordeel van het Hof betekent dit dat er sprake is van onmiddellijk laden en lossen van goederen. Hierbij neemt het Hof in aanmerking dat de auto en het bezorgadres op kleine afstand van elkaar lagen, dat aangenomen kan worden dat het pakket van een zodanig gewicht en een zodanige omvang was dat het bezwaarlijk anders dan per auto kon worden vervoerd en dat het lossen niet langer dan noodzakelijk heeft geduurd.
 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.