(On)partijdigheid griffier

X stelt de onpartijdigheid van de griffier in een legesprocedure over belastingjaar 2018 ter discussie. De griffier is in vergaande mate betrokken geweest bij nagenoeg gelijke zaken over 2019 en 2020, waarbij steeds de heffingsambtenaar en X betrokken waren. Gelet op de negatieve uitspraak inzake de Legesverordening 2020 heeft X niet het vertrouwen dat de zaak onpartijdig, onafhankelijk en zonder vooringenomenheid van de griffier wordt behandeld en op onpartijdige wijze kan worden voorbereid. De wrakingskamer overweegt dat een griffier in het Nederlandse rechtssysteem geen zelfstandige taken of bevoegdheden heeft die gelijk kunnen worden gesteld met die van een rechter. De handelingen van de griffier die X noemt behoren tot het gebruikelijke takenpakket en vinden plaats in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de behandeld rechter(s). Dit zijn geen taken die feitelijk gelijk kunnen worden gesteld met de taken van een rechter. Het verzoek tot wraking wordt niet-ontvankelijk verklaard. 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.