Rechtbank wijst partijen op maatschappelijke verantwoordelijkheid

X en de heffingsambtenaar van de gemeente Schiermonnikoog hebben een geschil over de proceskostenvergoeding in een procedure over een WOZ-beschikking van een geldautomaat en een aanslag OZB van € 10,28. De rechtbank merkt op dat zij volstrekt niet kan begrijpen dat X en haar gemachtigde over deze aanslag tot en met de rechtbank hebben geprocedeerd. Dit, omdat aanstonds duidelijk was dat beide niet voor X bestemd waren. Het geringe misverstand over dat X nog als gebruiker was aangemerkt, had opgelost kunnen en, met in achtneming van enige maatschappelijke verantwoordelijkheid, moeten worden met één enkel telefoontje. Dat geldt evenzeer voor de abusievelijk onjuist berekende proceskostenvergoeding in bezwaar, mede gelet op de hoogte van het griffierecht. De heffingsambtenaar dient zowel griffierecht als proceskosten in beroep te vergoeden waarbij de zaak als zeer licht (0,25) wordt aangemerkt.  

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.