Vóórdat bouwkundige werkzaamheden zijn aangevangen, is nog geen sprake van een woning in aanbouw

Op de waardepeildatum waren op het perceel van X een oprit, erfafscheidingen en restanten van een fundering aanwezig. Het hof heeft X niet gevolgd in zijn stelling dat het object op de waardepeildatum een leegstaand object met een woonbestemming was, en daarom kan worden aangemerkt als een woning (nieuwsservice 2020, week 27, ECLI:NL:GHARL:2020:4649). Op de peildatum was nog geen aanvang gemaakt met de feitelijke bouwwerkzaamheden. De Hoge Raad overweegt dat een onroerende zaak in hoofdzaak tot woning dient indien de waarde in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden. Tot die delen moeten ook worden gerekend de woning in aanbouw en het leegstaande object met woonbestemming. Het gaat echter te ver om al te spreken over delen die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden, vóórdat de (feitelijke) bouwkundige werkzaamheden die tot de stichting van die woning leiden, zijn aangevangen. Deze uitleg staat te ver af van wat in het spraakgebruik onder een ‘woning in aanbouw’ of een ‘leegstaand object’ kan worden verstaan. 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.