Organisatie die ten behoeve van derden reclameboodschappen toont is belastingplichtig

Belanghebbende exploiteert in de gemeente verlichte vitrines waarin zij affiches met reclameboodschappen van derden toont. De Verordening bevat een bepaling waarbij ingeval een opschrift wordt aangebracht, in stand gehouden of verwijderd door een organisatie die zich ten behoeve van derden daarop toelegt, deze organisatie als belastingplichtige wordt aangewezen. Belanghebbende stelt dat deze bepaling onverbindend is. De aanslag is reeds voor het einde van het tijdvak opgelegd.
De Hoge Raad oordeelt dat het beroep op BNB 1992/166 niet opgaat. In dat geval kende de Verordening niet een bijzondere bepaling als de onderhavige. Het Hof heeft terecht geoordeeld dat deze bepaling niet in strijd is met artikel 227 van de Gemeentewet. Het Hof heeft voorts kennelijk de vitrines met inbegrip van de affiches aangemerkt als openbare aankondigingen, hetgeen geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. De aanslagen mochten voor het einde van het jaar worden opgelegd, nu het jaartarief van toepassing is en de heffing per vitrine een vast bedrag per kalender-jaar beloopt, zodat de grootte van de belastingschuld reeds vaststaat bij het begin van het heffingstijdvak.
 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.