Rioolrechten; limiet voor aansluitrecht en afvoerrecht afzonderlijk beoordelen

Aan belanghebbende zijn door de gemeente Amsterdam aanslagen rioolaansluitrecht 1992 opgelegd. De verordening kent twee verschillende retributies – een rioolaansluitrecht en een rioolafvoerrecht – welke dienen tot dekking van verschillende kosten en derhalve voor de toepassing van artikel 279 van de gemeentewet (tekst 1992) afzonderlijk moeten worden beoordeeld (HR 20 september 1995, nr. 30 567, BNB 1995/315). Naar het oordeel van het Hof heeft de inspecteur aannemelijk gemaakt dat de geraamde opbrengst van de rioolrechten niet uitgaat boven de geraamde uitgaven ter zake. Uit de begroting valt te lezen dat de inkomsten en uitgaven uit beide rioolrechten geen gegevens bevatten waaruit kan worden afgeleid dat de aan het rioolaansluitrecht toe te rekenen uitgaven uitgaan boven de geraamde opbrengst van het rioolaansluitrecht. Uit ‘s Hofs oordeel dient klaarblijkelijk te worden verstaan dat voor beide retributies tezamen moet worden beoordeeld of de geraamde uitgaven de geraamde inkomsten te boven gaan. Dat oordeel is onjuist.  

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.