Woonschip kan een 'gemeubileerde woning' zijn

Belanghebbende is in de gemeente Boarnsterhim, waar hij zonder aldaar hoofdverblijf te hebben een betrekkelijk eenvoudig woonschip ter beschikking had, aangeslagen in de woonforensenbelasting. Het Hof heeft de aanslag vernietigd.
De Hoge Raad oordeelt dat de opvatting van het hof dat onder 'gemeubileerde woning' in de zin van art. 275 gemeentewet nimmer een woonschip valt, onjuist is. Van een gemeubileerde woning in genoemde zin is sprake indien de woning op zichzelf beschouwd zowel bestemd als geschikt is om enigszins duurzaam - zij het niet bepaaldelijk in alle jaargetijden - voor menselijke bewoning te dienen, zonder dat acht wordt geslagen op de mate waarin daarvan werkelijk gebruik wordt gemaakt. De wetsgeschiedenis biedt onvoldoende steun aan de opvatting dat aan dit begrip thans - sinds de totstandkoming van de Wet van 24 december 1970, Stb. 608 - een meer beperkte, en in het bijzonder woonschepen en caravans uitsluitende, betekenis zou toekomen.
 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.