• Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
  Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
 • Voor iedereen bij de lokale overheid.
  Voor iedereen bij de lokale overheid.
 • Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Complex vraagstuk? Wij zetten door.
  Complex vraagstuk? Wij zetten door.
 • Een team, meerdere specialisten.
  Een team, meerdere specialisten.

Zuiveringsheffing


Met de opbrengst van de zuiveringsheffing financieren waterschappen de kosten van het zuiveringsbeheer. Waterschappen heffen de zuiveringsheffing vooral van gebruikers van woon- en bedrijfsruimten die hun afvalwater lozen op de gemeentelijke riolering, waarna het in zuiveringsinstallaties van het waterschap wordt gezuiverd. Dit zijn "indirecte lozingen", omdat het afvalwater via de gemeentelijke riolering en de zuiveringsinstallaties van het waterschap weer gezuiverd op oppervlaktewater wordt geloosd.

De hoogte van het belastingbedrag is afhankelijk van de mate van vervuiling van het vanuit de woon- of bedrijfsruimte afgevoerde afvalwater. Deze vervuiling wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden (v.e.'s). Bij woonruimten en kleine bedrijfsruimten wordt de vervuilingswaarde forfaitair bepaald (1 of 3 v.e.'s). Bij grote bedrijfsruimten wordt in beginsel de werkelijke vervuilingswaarde van het afvalwater vastgesteld.

Advies nodig?
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze adviseurs.