• Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
  Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
 • Voor iedereen bij de lokale overheid.
  Voor iedereen bij de lokale overheid.
 • Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Complex vraagstuk? Wij zetten door.
  Complex vraagstuk? Wij zetten door.
 • Een team, meerdere specialisten.
  Een team, meerdere specialisten.

Verontreinigingsheffing


Waterschappen heffen verontreinigingsheffing voor 'directe lozingen'. Dat wil zeggen dat het afvalwater direct vanuit een woon- of bedrijfsruimte op oppervlaktewater wordt geloosd. Dus niet via de gemeentelijke riolering en de zuiveringsinstallatie van het waterschap, maar rechtstreeks.

De opbrengst van de verontreinigingsheffing wordt gebruikt voor de bekostiging van het watersysteembeheer. Onderdeel van het watersysteembeheer vormt namelijk het schoonhouden van oppervlaktewater.

Net als bij de zuiveringsheffing is ook bij de verontreinigingsheffing de hoogte van het belastingbedrag afhankelijk van het aantal vervuilingseenheden. Het tarief is gelijk aan dat van de zuiveringsheffing.

Advies nodig?
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze adviseurs.