• Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
  Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
 • Voor iedereen bij de lokale overheid.
  Voor iedereen bij de lokale overheid.
 • Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Complex vraagstuk? Wij zetten door.
  Complex vraagstuk? Wij zetten door.
 • Een team, meerdere specialisten.
  Een team, meerdere specialisten.

Vermakelijkhedenretributie


De vermakelijkhedenretributie is relatief onbekend. Deze rechten kunnen worden geheven voor het geven van vermakelijkheden waarvoor de gemeente voorzieningen heeft getroffen. De gemeente kan ervoor kiezen de kosten van deze voorzieningen (deels) te verhalen op de exploitant van de vermakelijkheid. Voorbeelden zijn de Efteling, de Keukenhof, de TT-races, rondvaartboten, het Muiderslot en het eiland Pampus.

Kosten
Het gaat erom dat de gemeente aantoont, dat er kosten worden gemaakt. Echter, een exacte toerekening van kosten aan een vermakelijkheid is niet nodig.

Belastingverordening
Na de bestuurlijke afweging, de toets inzake de fiscaaljuridische haalbaarheid en de uitvoering, kan een belastingverordening worden opgesteld. Het verdient aanbeveling dit zo mogelijk in overleg met belastingplichtigen te doen, in verband met de praktische uitvoerbaarheid.

Advies nodig?
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze adviseurs.