• Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
  Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
 • Voor iedereen bij de lokale overheid.
  Voor iedereen bij de lokale overheid.
 • Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Complex vraagstuk? Wij zetten door.
  Complex vraagstuk? Wij zetten door.
 • Een team, meerdere specialisten.
  Een team, meerdere specialisten.

Samenwerking Van den Bosch & Partners en Tauw bij inventarisatie vrijstelling voor waterverdedigingswerken bij dijkwoningen


De Waarderingskamer heeft in een brief de WOZ-uitvoeringsorganisaties opgedragen om vanaf de WOZ-waardering voor 2018 bij dijkwoningen rekening te houden met de vrijstelling voor waterverdedigingswerken. Aanleiding hiervoor is het arrest van de Hoge Raad van 4 maart 2016 waaruit blijkt dat bij WOZ-objecten gelegen op waterverdedigingswerken een gedeelte ervan onder de vrijstelling valt. Volgens de meest recente jurisprudentie gaat het hierbij om het gedeelte dat tot het waterstaatswerk zelf behoort. Per WOZ-object dient daartoe te worden bepaald welk gedeelte onder de vrijstelling valt en bij de waardering buiten aanmerking moet blijven. Met behulp van de keur, leggerkaarten en GIS-bestanden kan dit grotendeels geautomatiseerd.

Van den Bosch & Partners en Tauw kunnen dit voor u verzorgen. Zij hebben hiervoor de noodzakelijke juridische en GIS-kennis gebundeld. Het resultaat is een rapportage die per kadastraal perceel de vrijgestelde oppervlakte in vierkante meters weergeeft. Als u de inventarisatie zelf doet, kunt u ook voor advies en ondersteuning bij ons terecht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jennifer Lanser via 0184-490149 of j.lanser@vandenbosch-partners.nl.