• Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
  Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
 • Voor iedereen bij de lokale overheid.
  Voor iedereen bij de lokale overheid.
 • Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Complex vraagstuk? Wij zetten door.
  Complex vraagstuk? Wij zetten door.
 • Een team, meerdere specialisten.
  Een team, meerdere specialisten.

Reinigingsrecht en afvalstoffenheffing


Reinigingsrecht en afvalstoffenheffing vormen het instrumentarium om de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval te verhalen.

Reinigingsrecht
Het reinigingsrecht kan geheven worden van degene die gebruik maakt van gemeentebezittingen (vuilcontainers); of die het genot heeft van door de gemeente verleende reinigingsdiensten (ophalen van afval). Hierbij is er dus een directe relatie tussen de belastingheffing en het gebruik/genot. Als er geen gebruik/genot is, is geen heffing mogelijk.

Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing kan worden geheven als de gemeente ten minste eenmaal per week het huishoudelijk afval ophaalt bij een particulier huishouden, zoals de Wet milieubeheer voorschrijft. Of de gebruiker van een perceel wel of geen huishoudelijk afval aanbiedt, is voor deze heffing niet van belang. Dit is anders bij het reinigingsrecht. Daarom kiezen de meeste gemeenten voor afvalstoffenheffing bij particulieren en voor reinigingsrecht bij bedrijven waarvan afvalstoffenheffing niet mag worden geheven.

Advies nodig?
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze adviseurs.