• Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
  Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
 • Voor iedereen bij de lokale overheid.
  Voor iedereen bij de lokale overheid.
 • Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Complex vraagstuk? Wij zetten door.
  Complex vraagstuk? Wij zetten door.
 • Een team, meerdere specialisten.
  Een team, meerdere specialisten.

Reclamebelasting


De reclamebelasting kan worden geheven voor openbare aankondigingen, zichtbaar vanaf de openbare weg. Gemeenten besluiten vaak tot invoering van deze belasting ter regulering van reclame-uitingen in winkelstraten en dergelijke. Ook wordt de reclamebelasting gehanteerd als aanvulling op de precariobelasting (als de openbare aankondiging zich niet boven gemeentegrond bevindt, maar boven eigen grond van belanghebbende). Reclamebelasting kan ook worden ingevoerd als financieringsinstrument voor een ondernemersfonds.

Beleid
De invoering van reclamebelasting is vaak een aanvulling op de invoering van een reclamevergunningbeleid. Dit reclamebeleid wil reclame-uitingen aan banden leggen en de hinder terugdringen. Het is een algemene zakelijke belasting en de opbrengst ervan komt in de algemene middelen.

De tarieven zijn meestal gerelateerd aan de grootte van de reclame-uiting of afhankelijk van aard, wijze (lichtreclame, vlag, e.d.) en tijdsduur van de reclame-uiting. Bij reclamebelasting als financieringsinstrument voor een ondernemersfonds wordt vaak ook een vast bedrag per vestiging met een openbare aankondiging gehanteerd. In toenemende mate wordt er gekozen voor een tarief dat gekoppeld in aan de WOZ-waarde van de onroerende zaak.

Een belangrijk aandachtspunt bij deze heffing is de inventarisatie en het actueel houden van deze gegevens.

Kosten verlagen
Bij de heffing van reclamebelasting wordt nog vaak aansluiting gezocht bij de omvang van de reclame-uiting. Dit is bewerkelijk en kostbaar. Wijziging van de systematiek in de belastingverordening verlaagt de perceptiekosten fors.

Advies nodig?
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze adviseurs.