13 mei 2024Fiscaal advies

Samenwerking met TAUW bij herziening kostentoedeling door aanpassing belastingstelsel waterschappen

Paul van den Berg

Fiscaal adviseur lokale belastingen

De aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen treedt waarschijnlijk op 1 januari 2026 in werking. De belangrijkste wijzigingen bij de watersysteemheffing zijn:

 • de vervanging van de kostentoedeling op basis van waardeverhoudingen door een verdeelmaatstaf op basis van gebiedskenmerken. Van de uitkomst kunnen waterschappen bij ongebouwd en natuur binnen een bandbreedte van 30% (en later 25%) afwijken. Waterschapsbesturen moeten het gebruik van deze bandbreedte motiveren aan de hand van gebiedskenmerken;
 • waterschappen houden de vrijheid om het ingezetenenaandeel met maximaal 10% te verhogen, maar moeten dit gaan motiveren op basis van gebiedskenmerken;
 • de introductie van een tariefdifferentiatie tussen woningen en niet-woningen bij gebouwd;
 • de invoering van een tariefdifferentiatie voor wateraanvoerprojecten;
 • inperking van de tariefdifferentiatie wegen tot een verhoging van maximaal 100% (was 400%);
 • waterschappen kunnen de maatregelen voor het opwekken van hernieuwbare energie, ter compensatie van de uitstoot van broeikassen die vrijkomen bij de uitvoering van de watersysteemtaak, bekostigen uit de watersysteemheffing (tot maximaal tweemaal het primaire energieverbruik).

In het nieuwe belastingstelsel valt er dus aanzienlijk meer te kiezen voor de waterschapsbesturen. Dit vereist een goede voorbereiding en een zorgvuldig besluitvormingsproces.

Van den Bosch & Partners en TAUW kunnen u hierbij ondersteunen en begeleiden. Zij hebben hiervoor de noodzakelijke juridische en praktische kennis gebundeld.

Onze werkzaamheden kunnen bestaan uit:

 • uitvoering of begeleiding kostentoedelingsonderzoek en advisering over kostentoedelingsvraagstukken;
 • advisering bij vormgeving en uitwerking tariefdifferentiaties;
 • opstellen of juridisch toetsen van de kostentoedelingsverordening en de belastingverordeningen;
 • geven van cursussen over het nieuwe belastingstelsel;
 • het verzorgen van presentaties voor afdelingen, directie of bestuur;
 • participatie in werkgroepen of begeleidingsgroepen.

Meer specifiek kunnen wij:

 • inventariseren en doorrekenen van de gebiedskenmerken ter bepaling van kastentoedelingspercentages en als onderbouwing van de afwijking binnen de bandbreedte van 30% en als onderbouwing van een verhoging van het ingezetenenaandeel met maximaal 10%;
 • in beeld brengen van de effecten van de tariefdifferentiatie tussen woningen en niet-woningen;
 • begeleiding en onderbouwing van de invoering van tariefdifferentiatie voor wateraanvoerprojecten;
 • in beeld brengen van de effecten van de inperking van de tariefdifferentiatie wegen tot een verhoging van maximaal 100%;
 • actualiseren categorie natuur en tariefdifferentiatie wegen;
 • samenhangend in beeld brengen van de lasteneffecten en het opstellen van scenario’s aan de hand waarvan het bestuur keuzes kan maken.

Omdat wij meerdere waterschappen ondersteunen, kunnen we elders opgedane kennis en ervaring delen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul van den Berg via p.vdberg@vandenbosch-partners.nl of via telefoonnummer 0184-490149.

 

Paul van den Berg

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Ruim 30 jaar werkzaam in de lokale belastingen. Bestuurlijke ervaring. Gespecialiseerd in waterschapsbelastingen en Wet WOZ bijzondere objecten.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.