25 maart 2024Fiscaal advies

WOZ-waardering: cultuurgrond onder zonnepark vrijgesteld?

Ronald Mols

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Volgens het Kadaster liggen in Nederland circa 562 zonneparken met een totale oppervlakte van 3.621 ha. Het kleinste park uit dit onderzoek is 1.000 m². Het grootste ruim 1 miljoen m². Ook voor deze onroerende zaken moet een WOZ-waarde worden vastgesteld.

Rechtbank Noord-Nederland heeft zich vorig jaar gebogen over de vraag of cultuurgrond onder een zonnepark voor de WOZ is vrijgesteld (ECLI:NL:RBNNE:2023:2536). 

De heffingsambtenaar stelde zich in deze procedure op het standpunt dat weliswaar sprake is van ten behoeve van de landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, maar omdat de grond de ondergrond vormt van gebouwde eigendommen, is de uitzondering toch niet van toepassing, gelet op het laatste zinsdeel van art. 2 lid 1, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ. In het laatste zinsdeel staat immers: ‘voor zover die niet de ondergrond vormt van gebouwde eigendommen’.

Rechtbank Noord-Nederland stelde zich op het standpunt dat er ook onder de opgestelde zonnepanelen beweiding kon plaatsvinden en dat de grond – ook al was deze gelegen onder een gebouwd eigendom – primair werd gebruikt voor het doen groeien en voeden van gewassen. Steun hiervoor ontleende de rechtbank aan het arrest van de Hoge Raad inzake de teelt in bakken die stonden opgesteld in glasopstanden (ECLI:NL:HR:1997:AA225). Dit betekent dus dat de grond is vrijgesteld.

In mijn optiek een opmerkelijke uitspraak waarvan ik mij afvraag of deze wel juist is. Ook al kun je grond kwalificeren als ‘cultuurgrond’, deze grond vormt nog steeds ‘de ondergrond van een gebouwd eigendom’. Weliswaar niet direct, maar door verticale projectie wel. De verticale afstand tussen de zonnepanelen en de ondergrond is immers zeer gering en varieert (met een hellingshoek van 45 graden van de zonnepanelen) doorgaans tussen 0,50 en 2,0 m. De rechtbank zegt hier niets over.

Bij zonneparken met een zogenoemde oost-westopstelling kan de vraag opgeworpen worden of er onder de zonnepanelen überhaupt voldoende zonlicht is om gras te laten groeien. Van cultuurgrond is in die situatie al helemaal geen sprake.

Kortom: wat mij betreft is over deze materie het laatste woord nog niet gesproken.
 

Ronald Mols

Fiscaal adviseur lokale belastingen

Ruim 25 jaar (proces)ervaring in lokale belastingen. Gespecialiseerd in Wet waardering onroerende zaken, precariobelasting (kabels & leidingen) en kostentoerekening leges.

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.