• Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
  Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
 • Voor iedereen bij de lokale overheid.
  Voor iedereen bij de lokale overheid.
 • Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Complex vraagstuk? Wij zetten door.
  Complex vraagstuk? Wij zetten door.
 • Een team, meerdere specialisten.
  Een team, meerdere specialisten.

Precariobelasting


De precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Precariobelasting kan worden gebruikt om belasting te heffen van diverse voorwerpen, zoals aankondigingsborden, terrassen en opslag van bouwmaterialen, maar ook van bepaalde kabels en leidingen.

De opbrengst van de precariobelasting is niet gekoppeld aan kosten en komt in de algemene middelen. De precariobelasting kan interessant zijn vanuit financieel oogpunt, maar ook als instrument voor regulering.

Deze vragen kunnen van belang zijn bij de precariobelasting:

 • Bevinden zich veel kabels en leidingen in gemeentegrond?
 • Welke van deze kabels en leidingen worden straks wellicht vrijgesteld van precariobelasting?
 • Is er sprake van verplicht gedogen of kunnen de voorwerpen verboden worden?
 • Zijn er veel terrassen of andere voorwerpen op gemeentegrond?
 • Is het wenselijk regulerend op te treden m.b.t. deze terrassen of andere voorwerpen?
 • Is alle informatie (aantal, lengte, oppervlakte) beschikbaar?

Advies nodig?
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze adviseurs.