• Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
  Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
 • Voor iedereen bij de lokale overheid.
  Voor iedereen bij de lokale overheid.
 • Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Complex vraagstuk? Wij zetten door.
  Complex vraagstuk? Wij zetten door.
 • Een team, meerdere specialisten.
  Een team, meerdere specialisten.

Parkeerbelastingen


De parkeerbelasting is het middel dat wordt ingezet om het parkeren binnen de gemeente te reguleren. De opbrengst van de parkeerbelasting vloeit in de algemene middelen.

Belastbaar feit
Bij heffing van parkeerbelasting gaat het om het parkeren van een voertuig op een bepaalde plaats, gedurende een bepaalde periode, op bepaalde tijdstippen. Dit vereist, naast een Verordening parkeerbelasting, ook een Aanwijzingsbesluit gebied betaald parkeren en een Parkeerverordening. Het is van groot belang dat deze besluiten steeds up-to-date zijn en voldoen aan alle formele eisen die de wet daaraan stelt.

Naheffingsaanslag
Indien geen of te weinig parkeerbelasting is voldaan, kan de gemeente een naheffingsaanslag opleggen, vermeerderd met kosten. Deze kostenopslag moet door de gemeente worden onderbouwd. De gemeente moet kunnen laten zien dat de kosten per naheffingsaanslag (op ramingsbasis) gelijk zijn aan of hoger liggen dan dit bedrag.

Bevoegdheid controleurs
Omdat de heffingsambtenaar niet degene is die zelf de (naheffings)aanslagen oplegt, maar de controleur op straat, is het noodzakelijk dat de controleur dezelfde bevoegdheden krijgt als de heffings- en invorderingsambtenaar. Deze bevoegdheidsoverdracht moet goed geregeld zijn, anders zal de rechter de naheffingsaanslag vernietigen.

De volgende vragen kunnen spelen bij het heffen van parkeerbelasting:

 • Is het wenselijk het parkeergedrag te be├»nvloeden, en zo ja, via het strafrecht of via het belastingrecht?
 • Zijn extra parkeervoorzieningen noodzakelijk en kunnen de kosten daarvan verhaald worden?
 • Kunnen de kosten via parkeerbelasting verhaald worden?
 • Is het nodig en wenselijk om met wielklemmen te werken?
 • Kan de heffing tegen acceptabele uitvoeringskosten georganiseerd worden?
 • Kan de uitvoering uitbesteed worden?

Advies nodig?
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze adviseurs.