• Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
  Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
 • Voor iedereen bij de lokale overheid.
  Voor iedereen bij de lokale overheid.
 • Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Complex vraagstuk? Wij zetten door.
  Complex vraagstuk? Wij zetten door.
 • Een team, meerdere specialisten.
  Een team, meerdere specialisten.

Onroerendezaakbelasting (OZB)


De heffing van OZB is, sinds de invoering van de Wet WOZ, gebaseerd op de WOZ-waarde. Bepaalde onroerende zaken of onderdelen daarvan worden bij het bepalen van de heffingsmaatstaf buiten beschouwing gelaten (bijv. kassen en kerken). Er zijn drie soorten OZB met elk een eigen tarief (percentage van de WOZ-waarde):

 • een belasting geheven van de eigenaren (zakelijk gerechtigden) van woningen;
 • een belasting geheven van de eigenaren (zakelijk gerechtigden) van niet-woningen;
 • een belasting geheven van de gebruikers van niet-woningen.

Voor delen van niet-woningen die zijn ingericht voor woondoeleinden, wordt geen gebruikersbelasting geheven.
Naast de OZB bestaan de roerende woon- en bedrijfsruimtebelastingen. Deze belastingen zijn een aanvulling op de OZB. Ze kunnen worden geheven op roerende zaken zoals woonschepen en drijvende restaurants.

Ondernemersfonds
Een opslag op het OZB-tarief bij niet-woningen wordt ook wel gehanteerd als instrument om een ondernemersfonds te voeden. Kijk voor meer informatie bij ondernemersfonds.

Een adviseur kan u helpen bij de volgende vragen:

 • Wordt de opbrengst van de OZB aangewend om kosten te dragen die ook d.m.v. eigen heffingen verhaald kunnen worden?
 • Zijn er nog andere belastingen die als inkomstenbron gebruikt kunnen worden?
 • Is een mix te kiezen in het belastinginstrumentarium waardoor de kosten zo veel mogelijk terecht komen bij degene die profijt heeft?
 • Is een mix te kiezen in het belastinginstrumentarium, waardoor de belastingdruk over eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen en van inwoners en niet-inwoners zo veel mogelijk wordt verdeeld?

Advies nodig?
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze adviseurs.