• Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
  Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
 • Voor iedereen bij de lokale overheid.
  Voor iedereen bij de lokale overheid.
 • Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Complex vraagstuk? Wij zetten door.
  Complex vraagstuk? Wij zetten door.
 • Een team, meerdere specialisten.
  Een team, meerdere specialisten.

Onderzoek perceptiekosten


Weinig gemeenten weten hoe hoog de perceptiekosten zijn van de door hen uitgevoerde belastingverordeningen. Daarmee is niet bekend of op dit punt doelmatigheidsvoordelen zijn te behalen.

De perceptiekosten bestaan uit:

 • kosten voor gegevensbeheer / administratie belastinggegevens;
 • kosten voor aanslagoplegging;
 • kosten voor inning van de aanslagen;
 • niet ingevorderde belastingen door kwijtschelding en oninbaar lijden.

Kosten verlagen
Het tarief van de belastingen kan lager worden, als de perceptiekosten worden verlaagd. Vaak wordt de heffing van belastingen, met name de precariobelasting en de reclamebelasting, nog vaak minutieus - en dus bewerkelijk en kostbaar - uitgevoerd. Wijziging van de systematiek in de belastingverordening kan de perceptiekosten vaak fors verlagen.

Advies nodig?
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze adviseurs.