• Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
  Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
 • Voor iedereen bij de lokale overheid.
  Voor iedereen bij de lokale overheid.
 • Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Complex vraagstuk? Wij zetten door.
  Complex vraagstuk? Wij zetten door.
 • Een team, meerdere specialisten.
  Een team, meerdere specialisten.

Ondernemersfondsen


Ondernemers in binnensteden en op bedrijventerreinen komen steeds vaker met initiatieven om hun bedrijfsomgeving een kwaliteitsimpuls te geven. Om dit te bekostigen, zoeken ondernemersverenigingen mogelijkheden om alle ondernemers (gedwongen) mee te laten betalen aan de gewenste, extra voorzieningen. Als er een gezamenlijk fonds is, waaraan alle ondernemers in een bepaald gebied financieel bijdragen, wordt er vaak gesproken over een ondernemersfonds. Vanuit dit fonds worden dan alle activiteiten en plannen bekostigd die de gewenste kwaliteitsimpuls moeten genereren.

Bekostiging van ondernemersfondsen
Het ondernemersfonds kan gevoed worden door:

 • een BIZ-heffing;
 • een opslag op het OZB-tarief voor niet-woningen;
 • een reclamebelasting.

Het voordeel van een BIZ-heffing of reclamebelasting (t.o.v. een opslag op de OZB) is dat ze in een deel van de gemeente kunnen worden geheven. De gemeente voert de belastingheffing en inning uit. De kosten daarvan worden vaak geheel of gedeeltelijk op de belastingopbrengst in mindering gebracht, voordat de opbrengst in de vorm van subsidie wordt uitgekeerd aan het ondernemersfonds. De afspraken hierover worden vastgelegd in een convenant of overeenkomst. Hierin worden vaak ook afspraken gemaakt over de activiteiten, wederzijdse verplichtingen, looptijd, bevoorschotting, btw, tussentijdse beëindiging, etc. Verder worden in het convenant afspraken gemaakt over de wijze waarop de gemeente toezicht houdt op de besteding van de opbrengsten door de vereniging of de stichting.

Proces invoering ondernemersfondsen
Iedere heffing heeft zijn eigen mogelijkheden, maar ook zijn eigen risico’s en valkuilen. Bovendien kent iedere gemeente haar eigen specifieke omstandigheden. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld vrijstellingen, tariefklassen of tariefdifferentiatie. Ook de afspraken tussen gemeente en de stichting of vereniging die het ondernemersfonds gaat beheren, vastgelegd in een convenant of overeenkomst, verschillen van geval tot geval. Hierdoor kan de heffing en de uitwerking daarvan voor de ene gemeente geschikt zijn, maar voor een andere gemeente niet, of in mindere mate.

Oude en nieuwe BIZ
De (nieuwe) Wet op de bedrijveninvesteringszones is op 1 januari 2015 in werking getreden. Deze wet vervangt de (tijdelijke) Experimentenwet BI-zones. BIZ-verordeningen gebaseerd op de Experimentenwet BI-zones blijven in stand tot hun einddatum. Elke nieuwe BI-zone die met ingang van of na 1 januari 2015 wordt ingesteld, moet voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen.

Nieuwsbrief
Wij brengen een paar keer per jaar onze e-mailnieuwsbrief uit: Ondernemersfondsen, BIZ en lokale belastingen. Hier vindt u de laatste editie. Ondernemersfondsen BIZ en lokale belastingen 34 2016.
Indien u zich wilt aanmelden voor deze gratis nieuwsservice, dan kunt u een e-mail sturen naar info@vandenbosch-partners.nl.

Advies nodig?
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze adviseurs.