• Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
  Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
 • Voor iedereen bij de lokale overheid.
  Voor iedereen bij de lokale overheid.
 • Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Complex vraagstuk? Wij zetten door.
  Complex vraagstuk? Wij zetten door.
 • Een team, meerdere specialisten.
  Een team, meerdere specialisten.

Leges


Leges kunnen worden geheven voor gemeentelijke dienstverlening in de vorm van met name administratieve diensten. Hierbij valt te denken aan het behandelen van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen, het geven van inlichtingen, het verstrekken van afschriften of het afgeven van verklaringen, paspoorten en rijbewijzen.

Tarieven
Bij de legesverordening is een uitgebreide tarieventabel gevoegd waarin tientallen diensten met name worden genoemd met de bijbehorende tarieven. Alle gemeenten heffen leges. Legesheffing mag alleen dienen om kosten te verhalen; er mag geen winst worden gemaakt.

Bouwleges
Bij de heffing van bouwleges kan het om zeer grote bedragen gaan. Daarom is het goed om de kostendekking en kostentoerekening minutieus te onderzoeken en te schonen op niet-verhaalbare kosten, die in de tariefberekening kunnen zijn opgenomen. Veel vakafdelingen hebben geen inzicht in de (on)mogelijkheden van de fiscale kostentoerekening, zodat hier verborgen risico‚Äôs liggen. In dit bestand kunt u meer lezen over onze dienstverlening op het gebied van Kostentoerekening.

Bevoegdhedenregeling
Bij legesheffing doet zich de bijzondere omstandigheid voor, dat door de veelheid aan vergunningen e.d. diverse gemeentelijke diensten of afdelingen zich bezighouden met legesheffing. Dit stelt extra eisen aan de formele bevoegdhedenregeling binnen de gemeentelijke organisatie.

De volgende vragen kunnen van belang zijn bij de heffing van leges:

 • Is het wenselijk in alle mogelijke gevallen kosten te verhalen via legesheffing?
 • Zijn alle diensten benoemd waarvan leges kunnen worden geheven?
 • Zijn alle kosten ter zake waarvan leges worden geheven exact in beeld?
 • Is het wenselijk alle kosten via legesheffing te verhalen of slechts een gedeelte?
 • Is de legesverordening in zijn totaliteit kostendekkend?

Advies nodig?
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze adviseurs.