X zag op basis van eigen onderzoek aanleiding om beroep in te stellen

X stelt dat de toezendplicht is geschonden. Het hof overweegt dat de heffingsambtenaar verplicht is desgevraagd een overzicht te verschaffen van de primaire en secundaire objectkenmerken van bepaalde, door de X in zijn verzoek specifiek aan te wijzen onroerende zaken alsmede van de manier waarop bij de waardebepaling rekening is gehouden met die kenmerken en de onderlinge verschillen. Indexeringspercentages vallen echter niet onder het bereik van de toezendplicht. De heffingsambtenaar dient wel desgevraagd uitleg te geven over de werking van de gebruikte taxatiesoftware. Dit kan bijvoorbeeld door een verantwoordingsdocument over de werking van de gebruikte taxatiesoftware te publiceren, zoals een toenemend aantal gemeenten doet. De discussie over de uitkomsten van de rekenkundige benadering van de taxatiesoftware en de juistheid van de keuzes, aannames en gegevens die gebruikt worden bij dit geautomatiseerde proces speelt zich echter af in het kader van de aannemelijkheid van de WOZ-waarde en niet in de sfeer van informatievoorziening van art. 40 lid 2 Wet WOZ. Hieraan doet niet af dat overige gegevens op de zaak betrekking hebbende stukken kunnen zijn. Het hof ziet aanleiding het gebrek dat door de schending van art. 40 lid 2 Wet WOZ is ontstaan met toepassing van art. 6:22 Awb te passeren, nu niet aannemelijk is dat X hierdoor is benadeeld. Het hof acht aannemelijk dat X anders ook beroep had ingesteld. Het hof ziet geen verband tussen de niet-verstrekte gegevens en de stelling dat de vergelijkingsobjecten niet goed verglijkbaar zijn of dat er een beter vergelijkbaar pand is. X zag op basis van eigen onderzoek aanleiding om beroep in te stellen, ongeacht de informatie die de heffingsambtenaar hiertegenover zet.  

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.